Stmievač/Spínač ON/OFF do AL profilu- 4in1 DC10-28V

Kód: Stmievač do profilu-4in1

9.17 € bez DPH
11.00 € s DPH
  • Stmievač/Spínač pre LED pásy určený na zabudovanie do profilu
  • Funkcia stmievania - riadenie pomocou tlačítka, senzora alebo potenciometra
  • Funkcia spínania - použitie ako spínač na dvere
  • Soft štart, pamäť posledne nastavenej úrovne jasu
  • Napájacie napätie DC 10-28V
  • Max. output 9A DC12V, 6A DC24V
- +

Miniatúrny stmievač/spínač, ktorý je možné ovládať rôznymi spôsobmi. Buď ako stmievač ovládaný tlačítkom alebo senzorom ( ako STMIEVAČ/ON/OFF DO AL PROFILU S DOTYKOVÝM SENZOROM ) alebo potenciometrom alebo napätím 0-10V, alebo magnetickým kontaktom ako spínač osvetlenia pri otvorení dverí. Svojou konštrukciou je určený k osadeniu do ALU profilov s LED pásom. Ovládacie prvky sa pripájajú na spájkovacie kontakty. Funkcia soft štart/stop šetrí oči, poslednú nastavenú úroveň osvetlenia si pamätá aj pri prerušení napájania. Umožňuje prevádzku v 6 režimoch, ktoré sú podrobne popísané nižšie.

Režim 1 - Štandardný stmievač

Medzi kontakty "GND" a "S" sa pripojí tlačítko alebo tranzistor s otvoreným kolektorom. Je možné pripojiť viac tlačítiek paralelne. Krátkym stlačením tlačítka (skratovaním GND a S) sa LED zapnú alebo vypnú. Nábeh aj dobeh je plynulý. Pri zapnutí LED nabehnú počas cca 1s od 0% do poslednej nastavenej intenzity, pri vypnutí plynulo zhasnú behom cca 1s z nastavenej intenzity do nuly. Pridržaním tlačítka dlhšie ako cca 3s sa začne plynule meniť intenzita, uvolnením tlačítka sa zastaví na aktuálnej úrovni. Pri opätovnej aktivácii stmievania sa smer stmievania otočí. V úrovniach min/max sa stmievanie zastaví a pre zmenu smeru je nutné tlačítko krátko uvolniť.

Režim 2 - Štandardný stmievač s automatickým rozsvietením

Funkcia je rovnaká ako v režime 1, ale po pripojení napájania sa vždy automaticky rozsvieti do poslednej nastavenej intenzity

Režim 3 - Štandardný stmievač s automatickým rozsvietením s pamäťou stavu pred vypnutím

Funkcia je rovnaká ako v režime 1, ale pamätá si, či bol v okamžiku odpojenia napájania rozsvietený a po pripojení napájania sa podľa toho buď automaticky rozsvieti do poslednej nastavenej intenzity, alebo zostane zhasnutý.

Režim 4 - Magnetický spínač na dvere

Medzi kontakty "GND" a "S" sa pripojí ľubovoľný jazýčkový kontakt, ktorý je pri priblížení magnetu (zatvorené dvere) zopnutý. Je možné zapojiť viac magnetických spínačov do série. Je možné použiť aj mechanické mikrospínače. Pri otvorení dverí sa obvod preruší a svetlo sa plynule rozsvieti, pri zopnutí zase plynule zhasne.

Režim 5 - Magnetický spínač na dvere s automatickým vypnutím

Rovnaká funkcia ako v režime 4, ale ak zabudnete zavrieť dvere, tak svetlo automaticky po 10 minutách zhasne. Opäť sa rozsvieti po zatvorení a otvorení dverí.

Režim 6 - Analógový stmievač

Riadení potenciometrom: Potenciometer sa pripojí medzi kontakty "+5V", "S" a "GND". Na kontakt S sa pripojí jazdec. Doporučujeme hodnoty 10kW až 50kW. Jas LED potom kopíruje polohu potenciometra. Riadenie napätím: Riadiace napätie 0-10V sa pripojuje medzi kontakty "GND" a "V". Jas LED potom odpovedá riadiacemu napätiu, 0V=0%, 5V=50%, 10V=100%. Je možné použiť aj napätie 0-5V, ktoré sa pripojí miesto vstupu "V" na vstup "S". Potom 5V=100%.

Nastavenie režimu

Stmievače sú z výroby nastavené v režime 1. Ak potrebujete režim zmenit, postupujte následovne:

1. Odpojte napájacie napätie.

2. Skratujte pomocou kovovej pinzety alebo kusu kábla kontakt "SET" a "GND". Viď obrázok

3. Asi 5s po pripojení napájania pás začne pomaly blikať, počet bliknutí odpovedá nastavenému režimu. Ak chcete nastaviť napr. režim 4, nechajte pás 4x bliknúť a uvolnite skratované kontakty.

Svorkovnica : Pevný drôt je možné do svorkovnice priamo zasunúť. Pro pripojení ohybných vodičov , alebo pre uvolnenie vodičov , je nutné svorkovnicu uvolniť pomocou skrutkovača stlačením páčky v mieste vyznačenom prelisom

Vstupné napájacie napätie nesmie byť vyššie ako je napájacie napätie led pásu !

Napätie: 10-28VDC

Pohotovostný odber - standby power: 0,07W pri 12VDC / 0,22W pri 24VDC

Prúd: max. 9A pri 12VDC / 6A pri 24VDC

Rozmer: 10x50x5 mm

  • Certifikácia: CE, RoHS