Stmievač/Spínač ON/OFF do AL profilu- 3in1-100° DC6-28V

Kód: Stmievač do profilu-3in1-100°

15.00 € bez DPH
18.00 € s DPH
  • Funkcie - bezdotykové spínanie, dverný spínač, stmievanie, súmrakový spínač
  • Funkcia soft štart, pamäť posledne nastavenej úrovne jasu
  • Napájacie napätie DC 6-28V
  • Max. output 7,5A DC12V, 5A DC24V
- +
Stmievač do AL profilu bezdotykový 3 v 1 : Miniatúrny stmievač/spínač pre zabudovanie do ALU profilu s optickým senzorom priblíženia. Okrem základnej funkcie bezdotykovo ovládaného stmievania tiež umožňuje bezkontaktné spínanie osvetlenia pri otvorení dverí alebo využitie ako súmrakový spínač. Funkcia soft štart/stop šetrí oči, poslednú nastavenú úroveň osvetlenia si pamätá aj pri prerušení napájania. Umožňuje prevádzku v 11 režimoch, ktoré sú podrobne popísané nižšie.

Vlastnosti senzora: Stmievač spozná priblíženie predmetu (ruky, dvierok) k senzoru pomocou detekcie odrazu infračervených zábleskov, ktoré sám vysiela. Maximálny dosah senzora je cca 10cm. Uhol detekcie je cca 100 °, pri použití plytkého profilu a číreho difúzora tak reaguje aj na priblíženie z boku, čo je výhodné pre spínanie osvetlenia dverami v skrini. Pri použití mliečneho difúzora sa dosah detekcie trochu skracuje. Dosah je tiež ovplyvnený odrazivosťou a plochou detekovaného predmetu. Pri použití na spínanie osvetlenia dverami, ktoré budú z čierneho materiálu, bude pravdepodobne potrebné umiestniť v dosahu senzora nejakú svetlejšiu plochu. Pokiaľ počas dlhšej doby (cca 15s) nedôjde k oddialeniu, vyhodnotí stav ako chybu a resetuje sa. Napr. v prípade, že spustíte stmievač v profile bez difúzora a za prevádzky difúzor nasadíte, vznikne trvalé priblíženie a senzor prestane reagovať, kým sa neresetuje buď automaticky alebo odpojením napájania, aby sa adaptoval na nové podmienky.

Režim 1 - Štandardný stmievač :
 Krátkym mávnutím ruky pred senzorom sa LED rozsvietia alebo zhasnú. Nabehnú v priebehu cca 1s od 0% do poslednej nastavenej intenzity, pri vypnutí plynulo zhasnú počas cca 1s z nastavenej intenzity do nuly. Pridržaním ruky pred senzorom po dobu dlhšiu ako cca 3s sa začne plynule meniť intenzita, oddialením ruky sa zastaví na aktuálnej úrovni. Pri opätovnej aktivácii stmievania sa smer stmievania otočí. V úrovniach min/max sa stmievanie zastaví a pre zmenu smeru je nutné ruku krátko oddialiť. Ak sa dostane do dosahu senzora nejaká trvalá prekážka (napr. nasadením difúzora do profilu pred stmievač pri zapnutom napájaní), tak ak nezmizne do 10s po dosiahnutí krajnej úrovne stmievania alebo po zapnutí, stmievač sa resetuje. LED zostávajú po pripojení napájania vždy zhasnuté.

Režim 2 - Rovnaká funkcia ako režim 1, ale stmievač si bude pamätať stav pred výpadkom napájania. Ak bude svietiť v okamihu odpojenia zdroja, tak sa pri najbližšom pripojení zdroja automaticky rozsvieti. Posledná nastavená intenzita osvetlenia (v režime 1 alebo 2) zostáva uložená v pamäti aj pre ostatné režimy s plynulým nábehom.

Režim 3 - Jednoduchý spínač. Súmrak aj plynulé spínanie je vypnuté, s každým mávnutím ruky pred senzorom sa LED okamžite rozsvietia alebo zhasnú.

Režim 4 - Spínač osvetlenia na dvere. Pri priblížení svetlo zhasne, pri oddialení sa rozsvieti. Detekcia otvorených dverí prebieha jednou z 3 možných metód, ktoré sa volia pomocou režimu 12, 13 alebo 14. Podrobne popísané nižšie. Nábeh aj dobeh je plynulý a intenzitu osvetlenia je možné nastaviť v režime 1. Tá je nastavená z výroby na maximum, ak ju chcete znížiť, tak najprv v režime 1 nastavte požadovaný jas LED a potom prepnite do režimu 4.

Režim 5 - Rovnaká funkcia ako režim 4, ale bez stmievania. LED budú spínať okamžite bez plynulého nábehu do maximálnej intenzity bez ohľadu na nastavenie stmievača.

Režim 6 - Rovnaká funkcia ako režim 4, ale inverzný. Rovnaká funkcia a nastavenia ako v režime 4 ale funguje inverzne, takže pri priblížení sa rozsvieti, pri oddialení zhasne.

Režim 7- Rovnaká funkcia ako režim 4, ale bez stmievania a inverzná.

Režim 8 - Súmrakový spínač 10 lux (Je nutné zhasnúť kontrolnú LED). Senzor priblíženia je neaktívny, stmievač pracuje iba so zabudovaným senzorom okolitého osvetlenia. Pri poklese intenzity okolitého osvetlenia pod 10 lux sa rozsvieti plynule do poslednej nastavenej intenzity, ktorú je možné nastaviť v režime 1. Súmrakový spínač by nemal byť umiestnený v dosahu osvetlenia, ktoré ovláda. Tento spínač to však do istej miery umožňuje. Inštalácia do rovnakého profilu s LED pásikom je možná, spínač ihneď po zopnutí osvetlenia načíta novú prahovú hodnotu osvetlenia a potom zhasne až po jej prekročení, keď začne svitať. Je ale nutné nejakou upchávkou oddeliť v profile senzor od LED, aby senzor prijímal iba odrazené svetlo zvonku a je to použiteľné iba pre slabšie dekoračné alebo nočné orientačné osvetlenie. Pre spínanie výkonného hlavného osvetlenia je nutné umiestniť senzor mimo jeho dosah, alebo aspoň do miesta, kde je vplyv spínaného osvetlenia čo najmenší.

Režim 9 – Rovnaká  funkcia ako režim 8, ale bez stmievania. LED budú spínať okamžite do maximálnej intenzity bez ohľadu na nastavenie stmievača.

Režim 10 - Súmrakový spínač s nastaviteľnou úrovňou osvetlenia pre zopnutie. (Je nutné zhasnúť kontrolné LED). Po prepnutí do režimu 10 odpojte napájacie napätie. Počkajte až bude šero, pri ktorom chcete, aby spínač zopol, prípadne vytvorte požadované šero umelo a zapnite napájacie napätie. Senzor si ihneď po prvom zapnutí uloží do pamäte aktuálnu úroveň osvetlenia ako prahovú. Pre zmenu prahovej hodnoty je nutné znova prepnúť do režimu 10 a postup opakovať. Prepnutím do režimu 8 alebo 9 sa opäť nastaví hranica 10 lux.

Režim 11 - Rovnaká funkcia ako režim 10, ale bez stmievania. LED budú spínať okamžite bez plynulého nábehu do maximálnej intenzity bez ohľadu na nastavenie stmievača.

Nasledujúce režimy nie sú samostatnými funkciami a nezmení sa aktuálne nastavený režim, slúžia len na prepnutie metódy detekcie zatvorených dverí. Najprv nastavte jeden z režimov dverného spínače 4, 5, 6 alebo 7 a potom zvoľte metódu detekcie. Z výroby je nastavená metóda podľa režimu 12.

Režim 12 - Reaguje na relatívnu zmenu stavu, teda na približovanie alebo odďaľovanie dverí. Svetlo teda zhasne pri prvom zistení prekážky v dosahu senzora a rozsvieti sa ihneď pri oddialení o niekoľko mm. To je nevhodné pre posuvné viac krídlové dvere, odsunutie vnútorných dverí rozsvietia svetlo aj keď vonkajšie dvere zostanú zatvorené a pre zhasnutie je nutné vonkajšie dvere otvoriť a znova zatvoriť.

Režim 13 - Senzor si pamätá najväčší voľný priestor (najviac otvorené dvere), kedykoľvek zistí aktuálne väčšiu vzdialenosť, hranicu pre zhasnutie podľa nej posunie. Zhasne vždy pri priblížení o cca 10% oproti najväčšej zaznamenanej vzdialenosti, čo rieši problém s posuvnými viac krídlovými dverami. Pre správnu funkciu je nutné ho po zapnutí nakalibrovať jedným otvorením a zatvorením dverí. Nevýhodou je, že po výpadku energie naučenú hodnotu zabudne a vždy sa rozsvieti a nezhasne, pokiaľ sa dvere raz neotvoria a nezatvoria. Výhodou je, že v prípade zmeny podmienok, napríklad posunutie polica vnútri skrine a zmene priestoru, sa ľahko prekalibruje resetom napájania.

Režim 14 - Rovnaká funkcia ako metóda 13, ale naučená limitná hodnota sa uloží do permanentnej pamäti, takže po výpadku napájania zostane svetlo u zatvorených dverách zhasnuté. Ak sa ale zmenia okolité podmienky, niečo sa trvale priblíži do dosahu senzora, alebo pôvodne hnedé vnútro skrine natriete na bielo svetlo sa po otvorení dverí nerozsvieti, bude potrebné uloženú hodnotu zmazať opätovným nastavením tohto režimu a otvorením a zatvorením dverí prekalibrovať, čo bežný koncový užívateľ nebude vedieť. Túto metódu teda používajte výhradne tam, kde nemôžete použiť metódu 12 a alebo 13 a kde máte istotu, že sa vonkajšie podmienky nezmenia. Po nastavení tejto metódy sa spínač uspí a znova sa aktivuje až po odpojení a opätovnom pripojení napájania. To umožňuje spínač spustiť až v okamihu, kedy je senzor nainštalovaný na mieste a okolité podmienky sa už nebudú meniť, aby sa nakalibroval správne.

Režim 15, 16 17 - Slúži k nastaveniu citlivosti pre režimy 1 až 7, 15=vysoká, 16=stredná, 17=nízka. Z výroby je nastavená vysoká citlivosť.

Nastavenie režimu
Stmievače sú z výroby nastavené v režime 1. Ak potrebujete režim zmeniť, postupujte nasledovne:


1. Odpojte napájacie napätie.
2. Skratujte pomocou kovovej pinzety kontakty označené SET - viď obr. 2. Pozor, nech neskratujete omylom niečo iné!
4. Pripojte napájacie napätie, kontakty SET držte stále skratované.
3. Asi 3s po pripojení napájania pásik začne blikať, počet bliknutí zodpovedá nastavenému režimu. Na nastavenie režim 3, nechajte pásik 3x bliknúť a uvoľnite skratované kontakty.

Vstupné napájacie napätie nesmie byť vyššie ako je napájacie napätie led pásu !

Maximálne prúdové zaťaženie je 7.5A pri 12VDC / 5A pri 24VDC

  • Váha: 0,5g
  • Poznámka: Pohotovostný odber - standby power: 0,06W pri 12VDC / 0,12W pri 24VDC
  • Rozmery: 10x28 mm