Stmievač/Spínač do AL profilu dotykový DC12/24V 60W NEPLUS

Kód: Stmievač-12/24V-60W-do profilu

8.00 € bez DPH
9.60 € s DPH
 • Funkcia ON/OFF, uberanie jasu a pridávanie jasu
 • Napájacie napätie DC 12/24V
 • Maximálne zaťaženie 60W
 • Pamäť posledne navolenej úrovne jasu
- +

Dotykový spínač / stmievač pre LED pásiky s možnosťou plynulej regulácie jasu a pamäťou poslednej nastavenej úrovne jasu (pamätá si posledne navolenú úroveň jasu pri výpadku el. napájania). Primárne určený na inštaláciu do profilov pre LED pásy s použitím krycích difúzorov.

Indikácia funkčnosti na DPS spínača - biela LED. Krátky dotyk spína alebo vypína LED aplikáciu. Dlhší dotyk v zopnutom stave znižuje alebo zvyšuje jas.

 

Charakteristika:

Modul dotykového spínača / stmievača je primárne určený na zástavbu (inštaláciu) do hliníkových profilov spolu s LED pásikom. Funkcia spínanie a stmievanie je aktivovaná dotykom na difúzor v mieste, kde naň zo spodnej strany dosadá pružina spínača s detekčnou kovovou plôškou. Nevyužíva sa tak vodivé spojenie s Al profilom. Toto riešenie vo svojom dôsledku zabezpečuje podstatne vyššiu stabilitu a spoľahlivosť spínania ako pri dotyku na vodivý profil.

Kryt profilu - difúzor musí byť v mieste dotyku pružiny z nevodivého materiálu (sklo, plexisklo, plast, keramika a pod.). Maximálna hrúbka materiálu, ktorý tvorí dotykovú plochu, závisí od jeho vlastností. Doporučené je maximálne 2mm. Miesto dotyku a prítomnosť napájacieho napätia je indikovaná svitom bielej LED diódy. Ak je spínač napájaný (svieti biela LED), "pamätá si" nastavenie úrovne jasu pripojeného LED pásu pred vypnutím.


Funkcia spínača / stmievača:

1. Pri pripojení napájania je spínač v stave "Vypnutý"

2. Krátky dotyk (do 550ms) pri stave "Vypnutý" spína do výkonu nastaveného pred posledným vypnutím.

3. Krátky dotyk (do 550ms) pri stave "Zapnutý" vypína osvetlenie.

4. Dlhší dotyk pri plnom výkone (nad 550ms) plynule redukuje jas svetla (do cca 1% za 3s).

5. Ak je svetlo stlmené dlhší dotyk (nad 550ms) plynule zvyšuje jas svetla (do 100% z minima za 3s).


Parametre:

 • Prevádzkové napätie: DC 12/24V (jednosmerných)

 • Maximálny prúd: 3A pre 12V , 2,5A pre 24V (trvalé zaťaženie)

 • Rozmery: 56x10mm, výška aj s pružinou 9mm

 

Pokyny k inštalácii

 • Inštaláciu zverte odborne spôsobilej osobe, ktorá dostatočne rozumie nasledovným pokynom
 • Spínač/stmievač je určený výhradne pre zariadenia napájané zdrojom konštantného napätia
 • Spínač/stmievač má integrovanú ochranu len proti prepólovaniu napätia na vstupe, nie proti zámene vstupu a výstupu! Polarita je na DPS spínača označená. Pri zámene vstupu a výstupu trvalo poškodíte spínač/stmievač
 • Pri pájkovaní používajte transformátorovú spájkovačku, pájkujte tak aby sa DPS spínača/stmievača nadmerne neprehrievala
 • Pružina spínača/stmievača sa nesmie dotýkať žiadnej vodivej časti svietidla (LED profilu a podobne) do ktorého je spínač/stmievač inštalovaný
 • Pružina spínača/stmievača musí smerovať kolmo k dotykovej ploche (difúzor k hliníkovému profilu pre LED pásy), nesmie sa v dôsledku mechanickej deformácie dotýkať (skratovať) ďalšie súčiastky spínača/stmievača