R7S

Náhrady pre halogénové reflektory. Svietidlo pred výmenou žiarovky odpojte od elektrickej siete. Pred výmenou za LED náhradu preverte, či je svietidlo uzemnené (zapojenie na 3 vodiče, vrátane zeleného vodiča respektíve zapojené do el. siete cez uzemňovací kolík). LED náhrada má telo-chladič z hliníka, ktorý je el. vodivý, pri neuzemnenom svietidle, ktoré je pod el. prúdom, môže prísť pri nepozornej výmene ku kontaktu tela žiarovky (hliníkovej časti) s korpusom svietidla a k poškodeniu LED čipov žiarovky zbytkovým el. napätím.