Pätica typu G4-12V

Pred výmenou žiarovky typu G4 si overte, že súčasťou svietidla je napájací zdroj s konštantým výstupným napätím - spínaný zdroj vhodný pre LED žiarovky. V opačnom prípade je nutné vymeniť napájací zdroj za prevedenie zdroja určené pre LED aplikácie ! Pokiaľ dôjde k poškodeniu žiarovky z dôvodu použitia nevhodného napájacieho zdroja, reklamácia nebude uznaná ! Pokiaľ nieje v popise žiarovky výslovne uvedené, že obsahuje prúdový driver a stabilizátor napätia, je nutné používať napájacie zdroje pre LED aplikácie so stabilizovaným výstupom !