Čo s elektroodpadom

Na zber takýchto zariadení môžete využiť jednotlivé zberné dvory v mestách a obciach, technické služby, firmy poskytujúce služby za týmto účelom alebo priamo kamenné predajne ponúkajúce takýto tovar. 

Treba mať na pamäti, že staré klasické žiarovky s volfrámovým vláknom, ale aj moderné žiarivky obsahujú na rozdiel od LED žiaroviek nebezpečné plyny ako sú argón, halogén alebo pary ortuti.