Časový spínač pre LED pásy 5x4A DC12/24V TC420

Kód: TC420

30.75 € bez DPH
36.90 € s DPH
 • Programovateľný časový ovládač LED pásov s možnosťou nastavenia času, intenzity a kombinácie 5-tich nezávislých na sebe výstupných kanálov v časovej osi
 • USB pripojenie k PC
 • Využitie najmä pre osvetlenie akvárií, terárií či rôznych svetelných efektov
- +
 • Kontrolér pre riadenie LED pásov s napájacím napätím DC12/24V, ktorý umožňuje časové programovanie spínania (stmievania) s piatimi výstupnými kanálmi PWM
 • Časový spínač umožňuje nadefinovať si vlastné časové pásma a efekty (módy) a tieto ukladať a následne si prepínať, ktorý mód chcete mať spustený
 • Ideálny pre použitie riadenia osvetlenia akvárii, rôznych domácich aplikácií z LED pásov, osvetlenia zimných záhrad a podobne
 • Vlastný mód jednoducho nadefinujete pomocou aplikácie na ovládanie kontroléra cez počítač a následne nahráte do kontroléra (umožňuje definovať až 50 vlastných módov - programov)
 • Kontrolér umožňuje definovať pre každý program (mód) počet použitých kanálov a tak je použiteľný pre mono aplikácie (jednofarebné) ako aj pre RGB, RGB+W, CW+WW a ich kombinácie
 • Každému módu môžete definovať vlastný názov a tak používať jeden mód pre pracovný týždeň a ďalší pre víkend, ďalší pre noc alebo deň a podobne (jednoducho potom na displeji kontrolera prepnete, ktorý mód chcete práve spustiť)
 • Definovanie módu=efektu cez aplikáciu umožňuje definovať: ktorý kanál, čas (vo formáte hh:mm), a hodnotu výstupu ( v percentách)
 • Takýchto definícií možete pre každý kanál definovať v jednom móde ľubovoľné množstvo (max. 50 riadkov) a dosiahnete tak ľubovoľný efekt (pokiaľ pre jednotlivé kanály používate farebné LED pásy respektíve RGB LED pásy je efekt okrem zmeny jasu aj zmena farieb v čase) v časovom úseku 24 hodín (nastavenie hodnoty pre jednotlivý kanál je možné robiť v časovom rozsahu po 1 minúte a v rozsahu výkonu výstupu 1%, krok pre zmenu je 1 minúta (1440 minút / 24h) a krok pre intenzitu je 1% (1-100%).
 • Kontrolér ďalej umožňuje definovať, či zmena úrovne výstupu sa udeje skokom (JUMP) alebo plynulým prechodom (FADE)
 • To znamená, že ak máme jednofarebný LED pás, pre ktorý definujeme, že v čase 12:00 sa zopne prvý kanál na intenzitu 50% a priradíme hodnotu FADE tak o 12,00 hod. sa postupne rozsvieti LED pás na 50% svietivosti (rozsvecovanie bude postupné v priebehu cca 1 minúty až na 50% výkonu)
 • Ak ako ďalší krok definujeme, že o 13:05 sa zopne druhý kanál kde budeme mať napríklad červený LED pás na hodnotu 100% JUMP, tak o 13,05 hod. sa rozsvieti červený LED pás okamžite na plný výkon
 • Takto je možné súbežne definovať rôzne časové intervaly a úrovne svietivosti podľa počtu použitých kanálov a teda aj typov LED pásov (kombinácia viacerích farieb=RGB alebo RGBW LED pásov umožňuje vytvárať náročnejšie efekty)
 • Interné hodiny (dátum, čas) možnosť synchronizácie s PC
 • Možnosť prehrať online uložený mód (MODE) rýchlosťou 1x, 2x, 4x 8x, 256x násobku rýchlosti, možnosť slučky
 • Ovládač si pri výpadku elektrickej energie pamätá nastavený čas, dátum a program, takže pri opätovnom obnovení napájania pokračuje program v reálnom čase
 • Obsahom dodávky (balenia) je: kontrolér, USB kábel, CD s manuálom v AJ a softvér pre ovládanie
 • LED indikácia napájania a prenosu na tele kontroléra
 • Informačný displej na kontroléri s podsvietením
 • Napájanie cez DC konektor alebo svorkovnicu
 • Tlačidlo reset na tele kontroléra

 

 

P-LED aplikácia

 • Vstupné napätie: DC12/24V, DC12/24V
 • Váha: 200g, 200g
 • Krytie: IP20, IP20
 • Rozmery: 149x24x78,5mm, 149x24x78,5mm